شرکت بستان بستر جنوب

آدرس : اهواز , سی متری شمالی ,خیابان اهوازیان , مجتمع بخشیان طبقه 2 واحد 4
تلفن : 32920568 - 061
فکس : 32920569 - 061
مدیریت سید حسین شبری طاهری : 09163115717
ایمیل : bostan.bastar@yahoo.com

TOP