پروژه عملیات ساختمانی در سطح شرکت فولاد خوزستان

پروژه عملیات ساختمانی در سطح شرکت فولاد خوزستان کارفرما: شرکت…

پروژه عملیات ساختمانی دود جدید کوره ۴ ( زیست محیطی) واقع در شرکت فولاد خوزستان

پروژه عملیات ساختمانی دود جدید کوره ۴ ( زیست محیطی)…

پروزه عملیات تاسیسات و فاضلاب سایت قراضه واقع در شرکت فولاد خوزستان

پروزه عملیات تاسیسات و فاضلاب سایت قراضه واقع در شرکت…

پروژه احداث جاده دسترسی به سایت برش خرسک واقع در شرکت فولاد خوزستان

پروژه احداث جاده دسترسی به سایت برش خرسک واقع در…

پروژه احداث جاده حفاظتی شمالی و غربی واقع در شرکت فولاد خوزستان

پروژه احداث جاده حفاظتی شمالی و غربی  واقع در شرکت…

پروژه اجاره ماشین آلات سنگین واقع در اندیمشک – معدن چناره

پروژه اجاره ماشین آلات سنگین واقع در اندیمشک – معدن…

پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی واقع در پایدار غرب – دشت عباس

پروژه احداث محل چاه و جاده دسترسی واقع در پایدار…

پروژه عملیات خاکریزی و خاکبرداری محوطه واقع در پالایشگاه خلیج فارس – بندرعباس

پروژه عملیات خاکریزی و خاکبرداری محوطه واقع در پالایشگاه خلیج…

پروژه عملیات خاکریزی و خاکبرداری محوطه واقع در میدان نفتی آزادگان

پروژه عملیات خاکریزی و خاکبرداری محوطه واقع در میدان نفتی…

پروژه احداث دایک بهمن واقع در میدان نفتی یادآوران

پروژه احداث دایک بهمن واقع در میدان نفتی یادآوران کارفرما:…

پروژه عملیات حمل ونقل مصالح ساختمانی و زیرسازی واقع در میدان نفتی آزادگان

پروژه عملیات حمل ونقل مصالح ساختمانی و زیرسازی واقع در…

پروژه اجراء عملیات خاکریزی و شن ریزی واقع در میدان نفتی آزادگان

پروژه اجراء عملیات خاکریزی و شن ریزی واقع در میدان…